els animals - los animales - les animaux - animals

aranés català español français English
veterinari el veterinari el veterinario le vétérinaire veterinarian
can, gosset
canha, gosseta
el gos, ca
 
el perro
la perra
le chien
la chienne
dog
bitch
gat
gata
el gat
 
el gato
la gata
le chat
la chatte
cat
[female]
arrat la rata " le rat
arrat, (murga) el ratolí el ratón la souris mouse
ase l'ase, el ruc el burro, asno l'âne donkey, (ass)
chivau el cavall el caballo le cheval horse
cavala, ègua l'euga, (l'egua) la yegua la jument mare
el poltre, pollí el potro, potrillo le poulain foal
bò, bueu el bou el buey le bœuf ox
el toro, brau el toro le taureau bull
vaca la vaca " la vache cow
vedèth
vedèra
el vedell
la vedella
el ternero, becerro, novillo
la ternera
le veau
la génisse
calf
heifer
oelha, (aulha) l'ovella la oveja la brebis, (le mouton) ewe, (sheep)
anhèth
anhèra
el l'anyell
 
el cordero
 
l'agneau
l'agnelle
lamb
[female]
boc
craba
el boc
la cabra
el cabro, cabrío, cabrón
la cabra
le bouc
la chèvre
Billy-goat
goat
pòrc sanglièr el senglar el jabalí le sanglier wild boar
pòrc
pòrca
el porc, bacó
la truja, porca, bacona
el cerdo, puerco
la cerda
le cochon, porc
la truie
pig
sow
el porcell, (lletó) el cochinillo, (lechón) le porcelet piglet
el cau, la lloriguera la conejera, madriguera le terrier burrow
conilh
lèbre, lèbe
el conill
la llebre
el conejo
la liebre
le lapin
le lièvre
rabbit
hare
boha, bohèra el talp el topo la taupe mole
eriçon (de tèrra) l'eriçó el erizo le hérisson hedgehog
esquiròu l'esquirol la ardilla l'écureuil squirrel
vop, aguinèu la guineu, guilla el zorro le renard fox
lop
loba
el llop
la lloba
el lobo
la loba
le loup
la louve
wolf
el llobató el lobezno le louveteau wolf cub
os
ossa
l'ós
l'óssa
el oso
la osa
l'ours
l'ourse
bear
cérvi
cérvia
el cérvol
la cérvola
el ciervo
la cierva
le cerf
la biche
deer, hart
doe, hind
ren el ren el reno le renne reindeer
la camussa la gamuza le chamois


l'ocell / els ocells, l'au / les aus
pájaro(s) - oiseau(x) - bird(s)

aranés català español français English
nin el niu el nido le nid nest
agla l'àguila el águila l'aigle eagle
halcon, falcon el falcó / els falcons el halcón / los halcones faucon(s) falcon(s), hawk(s)
arriango, trango, (vuitre) el voltor el buitre le vautour vulture
corbàs el corb el cuervo le corbeau raven, (crow)
paloma el colom la paloma le pigeon, la colombe pigeon, dove
tortora la tórtora la tórtola la tourterelle turtledove
faisan el faisà el faisán le faisan pheasant
perditz, perdic la perdiu la perdiz la perdrix partridge
polòi, polòia el gall dindi, l'indiot el pavo, guajolote le dindon, la dinde turkey
paom el paó, pavó el pavo real le paon peafowl, peacock
el gall el gallo le coq rooster, (cockerel)
garia la gallina " la poule hen
gàbia la gàbia la jaula la cage
lit l'ànec el pato le canard duck
auca l'oca el ganso, (la oca) l'oie goose
cigne el cigne el cisne le cygne swan


el peix / els peixos
el pez / los peces - poisson(s) - fish(es)

aranés català español français English
trueita, truita la truita la trucha la truite trout
saumon el salmó / els salmons el salmón / los salmones saumon(s) salmon
sardina la sardina " la sardine
sardineta l'anxova / les anxoves,
el seitó / els seitons
anchoa(s) anchois anchovy / anchovies
ton la tonyina el atún le thon tuna
raquin el tauró / els taurons el tiburón / los tiburones requin(s) shark(s)
daufin el dofí / els dofins el delfín / los delfines dauphin(s) dolphin(s)
balena la balena la ballena la baleine whale
fòca la foca " le phoque seal
pofre el pop el pulpo la pieuvre, le poulpe octopus
calamar el calamars / els calamarsos calamar(es) calmar(s) squid(s)
cranc el cranc el cangrejo le crabe crab
gamba la gamba, gambeta la gamba, (el camarón) la crevette shrimp, prawn
tortuga la tortuga " la tortue turtle, tortoise
muscle el musclo el mejillón la moule mussel
ustra l'ostra la ostra l'huître oyster
la petxina la concha le coquillage (sea)shell
cargòlh, escargòlh el cargol el caracol l'escargot snail
saualhon, savalhon,
sagalhon, vèrme
el cuc, verm el gusano le ver worm
el cuc / els cucs de terra la lombriz / las lombrices lombric(s) earthworm(s)
limac el llimac la babosa, (el limaco) la limace slug
sangsuga, tira-sang la sangonera la sanguijuela la sangsue leech
sèrp la serp la serpiente le serpent snake
vibora l'escurçó / els escurçons víbora(s) vipère(s) viper(s)
la colobra la culebra la couleuvre
reptil el llangardaix el lagarto le reptile
ludèrt la sargantana la lagartija le lézard lizard
camaleon el camaleó / els camaleons el camaleón / los camaleones caméléon(s) chameleon(s)
grapaud, sapo el gripau el sapo le crapaud toad
gargolha la granota la rana la grenouille frog


els insectes - los insectos - les insectes - insects

aranés català español français English
el tèrmit la termita la termite
hormiga la formiga / les formigues hormiga(s) fourmi(s) ant(s)
hormiguèr el formiguer el hormiguero la fourmilière ant hill
la cigala la cigarra la cigale cicada
grilh els grills los grillos les criquets crickets, locusts
sautarèth, sautaprat el saltamartí, la llagosta el saltamontes, la langosta la sauterelle grasshopper
tavàs el tàvec el tábano le taon horse fly
mosca la mosca " la mouche fly
canilha, eruga l'eruga la oruga la chenille caterpillar
parpalhòla, parpalhòu la papallona la mariposa le papillon butterfly
la libèl·lula,
el cavallet de Santmartí
la libélula
 
la libellule
 
dragonfly
 
lutzencramba la cuca de llum la luciérnaga la luciole firefly
catarineta, marieta la marieta la mariquita la coccinelle ladybug, (ladybird)
abelhard el borinot, l'abellot el abejorro, moscardón le bourdon bumblebee
abelha l'abella la abeja l'abeille bee
vèspa la vespa la avispa la guêpe wasp
la vespa xana el avispón / los avispones frelon(s) hornet(s)
mosquit el mosquit el mosquito le moustique mosquito
polh, pedolh el poll / els polls piojo(s) pou(x) louse / lice
pude, piuda la puça / les puces pulga(s) puce(s) flea(s)
escaravat l'escarabat el escarabajo le scarabée beetle
escaravat
de horn/dera codina
la panerola la cucaracha le cafard cockroach
aranha
telaranha
l'aranya
la teranyina
la araña
la telaraña
l'araignée
la toile d'araignée
spider
spider web, cobweb
el pregadéu la mantis religiosa,
la santateresa
la mante religieuse praying mantis
escorpion l'escorpí / els escorpins el escorpión / los escorpiones scorpion(s) "


el parc zoològic
el parque zoológico - le parc zoologique

aranés català español français English
monard la mona, el simi el mono, simio le singe monkey, ape
el babuí / els babuïns babuino(s) babouin(s) baboon(s)
chimpanzé el ximpanzé el chimpancé le chimpanzé chimpanzee
gorilla el goril·la el gorila le gorille gorilla
l'orangutan / els orangutans el orangután / los orangutanes orang-outan(s) orangutan(s)
arrata-cauda, ratapenada el ratpenat, la ratapinyada el murciélago la chauve-souris bat
papagai, parroquet el papagai, papagall, lloro el papagayo, loro le perroquet parrot
l'estruç / els estruços el avestruz / los avestruces autruche(s) ostrich(es)
leon el lleó el león le lion
leona la lleona la leona la lionne lioness
leopard el lleopard el leopardo le léopard leopard
pantèra la pantera " la panthère panther
guepard el guepard el guepardo le guépard cheetah
tigre el tigre " le tigre tiger
ièna la hiena " la hyène hyena
el xacal el chacal le chacal jackal
gatilop, linx el linx el lince le lynx
camèl
 
el camell
el dromedari
el camello
el dromedario
le chameau
le dromadaire
camel
dromedary
zèbra la zebra la cebra le zèbre zebra
girafa la girafa la jirafa la girafe giraffe
elefant l'elefant el elefante l'éléphant elephant
rinoceròs el rinoceront el rinoceronte le rhinocéros rhinoceros
ipopotam l'hipopòtam el hipopótamo l'hippopotame hippopotamus
bufle el búfal el búfalo le buffle buffalo
crocodil el cocodril el cocodrilo le crocodile
cangur el cangur el canguro le kangourou kangaroo