clima, temps, tempsada
le climat - climate, weather

aranés català español français English
Tèrra la Terra la Tierra la Terre Earth
lua la lluna la luna la lune moon
planeta el planeta " la planète planet
estela, astre l'estel, l'estrella la estrella l'étoile star
solèi, solelh el sol " le soleil sun
lum deth solèi la llum la luz la lumière sunshine, light
ombra l'ombra la sombra l'ombre shadow, shade
cèu el cel el cielo le ciel sky
broma el núvol la nube le nuage cloud
bromèra, bromadís la boira la niebla le brouillard, la brume fog, mist
aire l'aire el aire l'air
vent el vent el viento le vent wind
tempèsta, borrofada la tempesta, el temporal la tormenta la tempête storm
tron el tro el trueno le tonnerre thunder
lampig, relampit, percle el llamp el rayo l'éclair flash, lightning
arcolan l'arc de Sant Martí el arco iris l'arc-en-ciel rainbow
ploja la pluja la lluvia la pluie rain
paraigües el paraigües, paraigua el paraguas le parapluie umbrella
nhèu, nèu la neu la nieve la neige snow
graueg, grauadís la calamarsa, (pedregada) el granizo la grêle hail
gibrada, gelada la gelada, glaçada la escarcha, helada blanca le gel, la gelée blanche frost
glaç, gèu el glaç, el gel el hielo la glace ice


català español français English
fa calor hace calor il fait chaud weather is hot
fa fred hace frío il fait froid weather is cold