eth còs uman
el cos - el cuerpo - le corps humain - human body

aranés català español français English
pèth la pell
els pèls
la piel la peau
les poils
skin
peu els cabells los cabellos les cheveux hair
cap el cap la cabeza la tête head
front, (tèsta) el front la frente le front forehead
crani el crani el cráneo le crâne skull
cervèth el cervell el cerebro le cerveau brain
cara la cara " le visage face
uelh l'ull / els ulls el ojo / los ojos l'œil / les yeux eye(s)
aurelha l'orella la oreja l'oreille ear
nas el nas la nariz le nez nose
mostacha el bigoti el bigote la moustache mustache
barba la barba " la barbe beard
gauta, (gaunha) la galta la mejilla la joue cheek
pòt els llavis los labios les lèvres lips
boca la boca " la bouche mouth
lengua, (lenga) la llengua la lengua la langue tongue
dent(s) la dent / les dents el diente / los dientes la dent / les dents tooth / teeth
maishèra, barbeta el mentó el mentón, la barbilla le menton chin
còth el coll el cuello le cou neck
gòrja la gola la garganta la gorge throat
pit, popa, mama el pit el seno le sein breast
pitrau, piech, tòrs el tòrax el pecho la poitrine, le torse chest, thorax
còr el cor el corazón le cœur heart
sang la sang la sangre le sang blood
paumon el pulmó / els pulmons el pulmón / los pulmones poumon(s) lung(s)
melic el melic, llombrígol el ombligo le nombril, [l'ombilic] navel
vrente, vente el ventre el vientre le ventre, [l'abdomen] belly
estomac l'estómac el estómago l'estomac stomach
budèth, "tripa", intestin l'intestí el intestino l'intestin intestine
hitge el fetge el hígado le foie liver
arnelh el ronyó / els ronyons el riñón / los riñones rein(s) kidney(s)
esquelèt l'esquelet el esqueleto le squelette skeleton
uas l'os / els ossos el hueso / los huesos l'os / les os bone(s)
esquia l'esquena la espalda le dos back
espatla l'espatlla el hombro l'épaule shoulder
braç el braç / els braços el brazo / los brazos le/les bras arm(s)
code el colze el codo le coude elbow
canèth el canell la muñeca le poignet wrist
punh el puny el puño le poing fist
man la mà / les mans la mano / las manos main(s) hand(s)
pòdo el polze el pulgar le pouce thumb
dit els dits los dedos les doigts fingers
ungla (dera man) l'ungla la uña l'ongle fingernail, nail
"cuu" les natges las nalgas les fesses buttocks
cueisha les cuixes los muslos les cuisses thighs
cama la cama / les cames la pierna / las piernas jambe(s) leg(s)
jolh, genolh el genoll la rodilla le genou knee
cauilhar, cavilhar el turmell el tobillo la cheville ankle
talon el taló el talón le talon heel
pè(s) peu(s) el pie / los pies pied(s) foot / feet
dit deth pè el dit del peu el dedo del pie le doigt de pied, l'orteil toe

la medicina - la médecine - medicine

català français English
la salut la santé health
l'ambulància l'ambulance
l'hospital l'hôpital hospital
l'infermera l'infirmière nurse
el metge,
el doctor
le médecin,
le "docteur"
physician,
medical doctor
el psiquiatre le psychiatre psychiatrist
el dentista le dentiste dentist
la farmàcia la pharmacie pharmacy, drugstore
la medicació le médicament medication
el preservatiu,
el condó
le préservatif,
la "capote"
condom