eth còs uman
el cos - el cuerpo - le corps humain - human body

aranés català español français English
sudor la suor,
la transpiració
el sudor,
la transpiración
la sueur,
la transpiration
sweat,
perspiration
era pèth la pell
els pèls
la piel la peau
les poils
skin
eth peu els cabells los cabellos les cheveux hair
era tèsta el cap la cabeza la tête head
era tèsta el front la frente le front forehead
eth crani el crani el cráneo le crâne skull
eth cervèth el cervell el cerebro le cerveau, (la cervelle) brain
era cara la cara " le visage face
eth uelh l'ull / els ulls el ojo / los ojos l'œil / les yeux eye(s)
era aurelha l'orella la oreja l'oreille ear
eth nas el nas la nariz le nez nose
era mostacha el bigoti el bigote la moustache mustache
era barba la barba " la barbe beard
era gauta, (gaunha) la galta la mejilla la joue cheek
eth pòt els llavis los labios les lèvres lips
era boca la boca " la bouche mouth
era lengua, (lenga) la llengua la lengua la langue tongue
dent(s) la dent / les dents el diente / los dientes la dent / les dents tooth / teeth
era maishèra, barbeta el mentó el mentón, la barbilla le menton chin
eth còth el coll el cuello le cou neck
era gòrja la gola la garganta la gorge throat
era popa, eth sen el pit, la mamella el seno, la mama le sein, la mamelle breast, nipple
eth pitrau, piech el tòrax el pecho la poitrine, le torse chest, thorax
eth còr el cor el corazón le cœur heart
sang la sang la sangre le sang blood
eth paumon el pulmó / els pulmons el pulmón / los pulmones poumon(s) lung(s)
eth melic el melic, llombrígol el ombligo le nombril, (l'ombilic) navel
eth vrente, eth vente el ventre el vientre le ventre, (l'abdomen) belly
eth estomac l'estómac el estómago l'estomac stomach
eth budèth,
(eth intestin, era "tripa")
l'intestí el intestino l'intestin intestine
eth hitge el fetge el hígado le foie liver
eth arnelh el ronyó / els ronyons el riñón / los riñones rein(s) kidney(s)
eth esquelèt l'esquelet el esqueleto le squelette skeleton
eth uas, (òs) l'os / els ossos el hueso / los huesos l'os / les os bone(s)
era esquia l'esquena la espalda le dos backbone
era espatla l'espatlla el hombro l'épaule shoulder
eth braç el braç / els braços el brazo / los brazos le/les bras arm(s)
eth code el colze el codo le coude elbow
eth punhet, canèth el canell la muñeca le poignet wrist
eth punh el puny el puño le poing fist
era man la mà / les mans la mano / las manos main(s) hand(s)
eth pòdo el polze el pulgar le pouce thumb
eth dit els dits los dedos les doigts fingers
era ungla (dera man) l'ungla la uña l'ongle fingernail, nail
eth "cuu" les natges las nalgas les fesses, le "cul" [vulg.] buttocks
era cueisha la cuixa / les cuixes muslo(s) cuisse(s) thigh(s)
era cama la cama / les cames la pierna / las piernas jambe(s) leg(s)
eth jolh, (genolh) el genoll la rodilla le genou knee
eth cauilhar, cavilhar el turmell el tobillo la cheville ankle
eth talon el taló el talón le talon heel
eth pè el peu el pie le pied foot (/ feet)
eth dit deth pè el dit del peu el dedo del pie le doigt de pied, l'orteil toe

era medecina - la medicina
la médecine - medicine

aranés català français English
era salut, era santat la salut la santé health
l'ambulància l'ambulance
l'hospital l'hôpital hospital
era infirmeria l'infermera l'infirmière nurse
eth mètge,
eth doctor
el metge,
el doctor
le médecin,
le "docteur"
physician,
medical doctor
era metgèssa,
era doctora
la metgessa la doctoresse female doctor
eth psiquiatre el psiquiatre le psychiatre psychiatrist
eth dentista el dentista le dentiste dentist
era farmàcia la farmàcia la pharmacie pharmacy, drugstore
eth medicament,
eth remèdi
la medicació
 
le médicament,
le remède
medication
 
eth preservatiu
 
el preservatiu,
el condó
le préservatif,
la "capote" [pop.]
condom