fruta, (hruta) - le fruit

aranés català français English
poma la poma la pomme apple
pera la pera la poire pear
prua la pruna la prune plum
persec el préssec la pêche peach
abricòt, albricòt l'albercoc l'abricot apricot
iranja la taronja l'orange
l'aranja, el pomelo le pamplemousse grapefruit
limon, (citron) la llimona le citron lemon
melon el meló le melon
la síndria la pastèque watermelon
ahraga la maduixa la fraise strawberry
jordon el gerd la framboise raspberry
mora la mora la mûre blackberry
anajon, avajon el nabiu, mirtil la myrtille blueberry, bilberry
la grosella negra le cassis blackcurrant
pinçon la grosella la groseille redcurrant
cerida la cirera / les cireres cerise(s) cherry / cherries
arradim el raïm le raisin grape(s)
higa la figa la figue fig
dàtil els dàtils les dattes dates
amelha, amètla l'ametlla l'amande almond
castanha la castanya la châtaigne chestnut
nòde, escara la nou la noix walnut, nut
aueran, averan l'avellana la noisette hazelnut
cacauèt, (cacauèta) els cacauets les cacahuètes peanuts
còco el coco la noix de coco coconut
pinha, ananàs la pinya l'ananas pineapple
banana la banana, el plàtan la banane banana
mango el mango la mangue mango
la guaiava la goyave guava
papaia la papaia la papaye papaya
mingrana la magrana la grenade pomegranate
kiwi el kiwi le kiwi
el litxi le litchi lychee