natura - la naturaleza - la nature

aranés català español français English
tèrra la terra
el sòl
la tierra
el suelo
la terre
le sol
earth
soil, ground
arguila, argèla l'argila la arcilla l'argile clay
barra, hanga el fang el barro, fango la boue mud
povàs la pols el polvo la poussière dust
èrba l'herba la hierba l'herbe grass
palha la palla la paja la paille straw
planta la planta / les plantes planta(s) plante(s) plant(s)
arraïc, arraïtz l'arrel, la rel la raíz / las raíces racine(s) root(s)
huelha la fulla / les fulles hoja(s) feuille(s) leaf / leaves
hlor, flor la flor / les flors la flor / las flores fleur(s) flower(s)
el gira-sol el girasol, mirasol le tournesol sunflower
(ar)ròsa la rosa " la rose
auet, avet l'avet el abeto le sapin fir tree, evergreen
pin el pi el pino le pin pine tree
arbe l'arbre / els arbres el árbol / los árboles arbre(s) tree(s)
bòsc
 
el bosc
 
el bosque
la selva, jungla
la forêt
la jungle
forest
rainforest
parc el parc el parque le parc park
huec el foc
l'incendi
el fuego
el incendio
le feu
l'incendie
fire
conflagration
hum el fum el humo la fumée smoke
cendre la cendra la ceniza la cendre ash
volcan el volcà el volcán / los volcanes volcan(s) volcano(es)
sarrada la serra la sierra, cordillera
 
la cordillère
[chaîne de montagnes]
mountain range/belt
montanha la muntanya la montaña la montagne mountain
turon, pujada,
tucò, ticò, tucolet, ticolet
el turó, pujol el cerro, la colina la colline hill
cauva, cavèrna, gruta la cova, caverna, gruta la cueva, caverna la caverne, grotte cave
val, (vath) la vall el valle la vallée valley
barratge, presa la presa d'aigua la presa, represa le barrage dam
cascada
 
la cascada,
el salt d'aigua
la cascada,
el salto de agua
la cascade,
la chute d'eau
waterfall
lac el llac, (l'estany) el lago le lac lake
estanh la bassa el estanque l'étang pond
pantan, moràs,
hanhàs, aiguamòg
el pantà, la maresma,
l'aiguamoll
el pantano, la marisma
 
le marais, marécage
 
marsh
 
planhèra, planèr la plana, planura, planúria la llanura, la planicie la plaine plain
prat el prat la pradera la prairie, le pré meadow, grassland
el pasturatge el prado le pâturage pasture
camp el camp el campo le champ field
molin de vent el molí de vent el molino de viento le moulin à vent windmill
potz, putz el pou d'aigua el pozo (de agua) le puits water well
pònt el pont el puente le pont bridge
arriu el riu el río la rivière, le fleuve river
ocean l'oceà el océano l'océan ocean
mar el/la mar el mar la mer sea
auga, alga l'alga / les algues el alga [f] / las algas algue(s) seaweed(s)
onda, ondada l'ona marina, l'onada la ola del mar la vague sea wave
esluma, escruma l'escuma, l'espuma la espuma l'écume foam
vapor, bugàs el vapor " la vapeur steam
archipèl l'arxipèlag l'archipiélago l'archipel archipelago
ièrla, iscla l'illa la isla l'île island
còsta la costa " la côte coast
plaja la platja la playa la plage beach
desèrt el desert el desierto le désert desert
duna la duna / les dunes duna(s) dune(s) "
arena la sorra la arena le sable sand
pèiregalha el còdol, cudol el canto rodado,
el guijarro
le galet pebble
pèira la pedra la piedra la pierre stone
(ar)ròca la roca " la roche rock
marme el marbre el mármol le marbre marble
diamant el diamant el diamante le diamant diamond
robin el robí el rubí le rubis ruby
safir el safir el zafiro le saphir sapphire
la maragda la esmeralda l'émeraude emerald
ambre l'ambre el ámbar l'ambre amber
carbon el carbó el carbón le charbon coal
petròli el petroli el petróleo le pétrole oil, petroleum
gas el gas el gas / los gases gaz gas(es)
metau el metall / els metalls el metal / los metales le métal / les métaux metal(s)
plomb el plom el plomo le plomb lead
hèr-blanc l'estany el estaño l'étain tin
hèr el ferro el hierro, (fierro) le fer iron
acèr l'acer el acero l'acier steel
aram, coeire el coure el cobre le cuivre copper
plata l'argent la plata l'argent silver
aur, òr l'or el oro l'or gold