el servei de Correu - La Poste - Post

català français English
l'oficina de Correus le bureau de Poste Post office
el carter le facteur, postier postman, mailman
el segell le timbre (postal) (postage) stamp
la targeta postal la carte postale postcard
la carta la lettre letter
el paquet / els paquets paquet(s), colis parcel(s)
el sobre l'enveloppe envelope
el paper / els papers papier(s) paper
el bolígraf / els bolígrafs stylo(s) pen(s)
la ploma estilogràfica le stylo-plume/encre fountain pen
la tinta l'encre ink
el llapis / els llapis
llapis de color(s)
crayon(s)
crayon(s) de couleur(s)
pencil(s)
color pencil(s)
l'adreça l'adresse address
el telèfon / els telèfons
el mòbil / els mòbils
téléphone(s)
téléphone(s) mobile(s)
phone(s)
mobile phone(s)
el número de telèfon le numéro de téléphone phone number
la guia telefònica l'annuaire téléphonique phone directory
el fax le fax


l'ordinador / els ordinadors
ordinateur(s) - computer(s)

català français English
la pantalla l'écran screen
el teclat
la tecla / les tecles
le clavier
touche(s)
keyboard
key(s)
el ratolí la souris mouse
el disquet / els disquets disquette(s) floppy disk(s)
l'internet, le/la web
el xat la salle de "tchatche" chat, chatroom
l'e-mail / els e-mails
el correu electrònic
els correus electrònics
courriel(s) email(s)
el missatge / els missatges message(s) "
el contacte / els contactes contact(s) "