els pronoms personals
les pronoms personnels - personal pronouns

aranés català español français English
jo " yo je I
tu " tu you
eth ell él il he
era ella " elle she
nosati [m]
nosates [f]
nosaltres nosotros [m]
nosotras [f]
nous we
vosati [m]
vosates [f]
vosaltres vosotros [m]
vosotras [f]
vous you
eri
eres
ells
elles
ellos
ellas
ils
elles
they