el despertador
le réveil
alarm clock

el temps - le temps - time

català français English
el rellotge l'horloge clock
Quina hora és ? Quelle heure est-il ? What time is it?
l'hora l'heure hour
el minut la minute
el segon la seconde second
ara maintenant now
el matí le matin, la matinée morning
el dia, jorn le jour, la journée day
el migdia midi midday, noon
la tarda l'après-midi afternoon
el vespre le soir, la soirée evening
la nit la nuit night
mitjanit minuit midnight
abans d'ahir avant-hier day before yesterday
ahir hier yesterday
avui aujourd'hui today
demà demain tomorrow
demà passat après-demain day after tomorrow
la setmana la semaine week
el cap de setmana la fin de semaine week-end
les vacances " holidays, vacation
el mes le mois month
l'estació de l'any la saison season
l'any l'an, l'année year
el cap d'any le nouvel an new year
Feliç any nou ! Bonne année ! Happy new year!
Feliç aniversari ! Joyeux anniversaire ! Happy birthday!
Bon Nadal ! Joyeux Noël ! Merry Christmas!
el calendari le calendrier calendar
el segle le siècle century