el transport

català français English
el viatge
el viatger / els viatgers
le voyage
voyageur(s)
travel, trip
traveler(s)
els turistes les touristes tourists
l'equipatge le bagage luggage, baggage
la maleta la valise suitcase
la duana
el duaner
la Douane
le douanier
Customs
Customs officer
el passaport le passeport passport
l'aeroport l'aéroport airport
l'avió / els avions avion(s) airplane(s), aeroplane(s)
l'helicòpter l'hélicoptère helicopter
el plat volador la soucoupe volante flying saucer
el port le port
la barca / les barques barque(s) little boat(s)
el vaixell / els vaixells bateau(x) boat(s)
el submarí le sous-marin submarine
el metro le métro subway [US],
underground [UK]
l'estació de metro la station de métro metro station
l'estació de trens la gare train station
el tren / els trens train(s) "
el bitllet le billet (de transport) ticket
la sortida / les sortides départ(s) departure(s)
l'arribada / les arribades arrivée(s) arrival(s)
el camí / els camins chemin(s) path(s)
la carretera la route road
l'autopista l'autoroute motorway
el camió / els camions camion(s) lorry, truck(s)
l'autobús / els autobusos autobus, car(s) bus(es)
l'estació de busos la gare routière bus station
la parada d'autobús l'arrêt de bus bus stop
el taxi
el taxista
le taxi
le chauffeur de taxi
cab
taxi driver
l'automòbil / els automòbils
el cotxe / els cotxes
automobile(s)
voiture(s)
car(s)
la caravana la caravane caravan, travel trailer
l'aparcament le "parking" car park
el garatge le garage
la benzinera la station d'essence gas station
la gasolina, benzina l'essence gasoline, (petrol)
el motor le moteur motor
el volant le volant steering wheel
la roda / les rodes roue(s) wheel(s)
la motocicleta la moto, le vélomoteur motorcycle
la bicicleta la bicyclette, le vélo bicycle, bike
el semàfor les feux de circulation traffic lights
la voravia le trottoir pavement, sidewalk
el vianant
el pas de vianants
le piéton
le passage piétons
pedestrian
pedestrian crossing