torre "Agbar"

la ciutat, (vila) - la ville - town, city

català français English
el ciutadà [m]
la ciutadana [ f ]
le citoyen, citadin
la citoyenne
citizen
el poble le village
el pobletà
la pobletana
le villageois [m]
la villageoise [ f ]
villager
l'ajuntament la mairie city/town hall
l'alcalde le maire mayor
la plaça pública la place publique public square
el carrer / els carrers rue(s) street(s)
l'avinguda l'avenue
el bulevard le boulevard
l'església l'église church
la sinagoga la synagogue
la mesquita la mosquée mosque
el temple le temple
el castell / els castells château(x) castle(s)
el palau le palais palace
l'hotel / els hotels hôtel(s) hotel(s)
el restaurant / els restaurants restaurant(s) "
el cuiner [m]
la cuinera [ f ]
le cuisinier
la cuisinière
cook
el cambrer
la cambrera
le serveur
la serveuse
waiter
waitress
el cafè
la cafeteria
le café
la cafétcaféria
coffee-house, bar
l'escola l'école school
l'alumne
l'alumna
l'écolier
l'écolière
schoolboy, scholar
schoolgirl
l'estudiant [m]
l'estudianta [ f ]
l'étudiant
l'étudiante
student
el mestre [m]
la mestra [ f ]
le maître
la maîtresse
teacher
el professor [m]
la professora [ f ]
professeur professor
la universitat / les universitats université(s) university / universities
la facultat la faculté faculty
l'acadèmia l'académie academy
el/la periodista [m/f] journaliste journalist
el diari / els diaris le journal / les journaux newspaper(s)
l'enciclopèdia l'encyclopédie encyclopedia
el diccionari le dictionnaire dictionary
el llibre le livre book
el llibre de text le manuel scolaire textbook
el quadern le cahier notebook
la biblioteca la bibliothèque library
el bibliotecari [m]
la bibliotecària [ f ]
bibliothécaire librarian
la llibreria la librairie bookshop, bookstore
el llibreter [m]
la llibretera [ f ]
libraire bookseller
la botiga
el magatzem
la boutique
le magasin
shop
store
el mercat
el mercader / els mercaders
le marché
marchand(s)
market
merchant(s)
el venedor
la venedora
le vendeur
la vendeuse
salesman
saleswoman
la fleca
el flequer, forner
la boulangerie
le boulanger
bakery
baker
la pastisseria
el pastisser
la pâtisserie
le pâtissier
pastry shop
pastry chef
la perruqueria le salon de coiffure hair salon
el perruquer [m]
la perruquera [ f ]
le coiffeur
la coiffeuse
hairdresser
el pallasso le clown
el circ le cirque circus
el teatre le théâtre theater
el cinema, (cine) le cinéma cinema
l'actor / els actors
l'actriu / les actrius
acteur(s)
actrice(s)
actor(s)
actress(es)
la discoteca
 
la discothèque,
la boîte de nuit
disco,
nightclub
el concert le concert
el cantant [m] / els cantants
la cantant [ f ]
chanteur(s)
la chanteuse
singer(s)
el músic [m] / els músics
la músic [ f ]
musicien(s)
la musicienne
musician(s)
la música la musique music
el museu le musée museum
el secretari [m]
la secretària [ f ]
secrétaire secretary
el director [m]
la directora [ f ]
le directeur
la directrice
director
el banquer [m]
la banquera [ f ]
le banquier
la banquière
banker
el banc la banque bank
la tarja bancària
la targeta de crèdit
la carte bancaire
la carte de crédit
bankcard
credit card
el xec / els xecs
el talonari de xecs
chèque(s)
le carnet de chèques
cheque(s)
chequebook
el bitllet / els bitllets billet(s) de banque banknote(s), bill(s)
la moneda la pièce (de monnaie) coin
els diners l'argent money
el bordell le bordel brothel
la prostituta la prostituée prostitute
el lladre / els lladres voleur(s) thief / thieves
els "mossos d'esquadra" [la police autonome
de Catalogne]
la policia la police
la comissaria de policia le commissariat police-station
la presó la prison prison, jail
el presoner / els presoners prisonnier(s) prisoner(s)
el cementiri le cimetière cemetery, graveyard
la tomba
la làpida / les làpides
la tombe
pierre(s) tombale(s)
grave, tomb
gravestone(s)